KIN ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ "การให้บริการและเทคโนโลยีสำหรับการฟื้นฟูที่เป็นจุดเด่นของคลินิก" มหาวิทยาลัยรังสิต

คณะผู้เข้าอบรมในหลักสูตร Health Promotion and Prevention (HPP 1) ได้เข้ามาเยี่ยมชมและศึกษาดูงานธุรกิจของ Kin Origin Wellness Center

สุขสันต์วันสงกรานต์ สวัสดีวันปีใหม่ไทย 2567 จาก ศูนย์ฟื้นฟูโรคหลอดเลือดสมองคิน

การดูงานที่ประเทศญี่ปุ่น ในวันที่ 18-24 มีนาคม 2567 ที่ผ่านมา- Kitahara Rehabilitation Hospital โรงพยาบาลสำหรับผู้ป่วยฟื้นฟูจาก Stroke Shuhokai Nursing home in Yokohama (社会福祉法人 秀峰会)

พิธีลงนามบันทึกสาระสำคัญของสัญญาร่วมทุนโครงการ SMDX KIN-Origin Sleep Center

พิธีลงนามบันทึกสาระสำคัญของสัญญาร่วมทุนโครงการ SMDX KIN-Origin Sleep Center ศูนย์ตรวจการนอนหลับ เอสเอ็มดีเอกซ์ คิน-ออริจิ้น

แผนกเวชศาสตร์ฟื้นฟู โรงพยาบาลประสานมิตร

คุณเซอิจิโระ ซาโต้ ประธานบริษัทประธาน บริษัท โตโต้ (ประเทศไทย) จำกัดและคุณกฤษณะ ละไล มาเยี่ยมชมศูนย์ Kin Origin Healthcare

KIN Origin Rehab Center ได้รับรางวัล Friendly Design Awards 2023 ประเภท "ศูนย์สุขภาพเพื่อคนทั้งมวล" ในงาน Thailand Friendly Design Expo 2003

KIN Origin Healthcare ออกบูธในงานเอ็กซ์โปวิถีปกติใหม่ "Thailand Friendly Design Expo 2023 : มหกรรมอารยสถาปัตย์ และนวัตกรรมสุขภาพเพื่อคนทั้งมวล ครั้งที่ 7"

คณะนักศึกษาปริญญาตรี สาขาวิชากายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยคริสเตียน เยี่ยมชมและดูงานธุรกิจของ KIN - Rehabilitation & Homecare และ KIN Wellness

Kin Origin Rehab Center ตอบโจทย์การฟื้นฟูสุขภาพแบบครบวงจร

คณะหลักสูตร MIRACLES OF CAPITAL THAILAND - J69 เยี่ยมชมและดูงานธุรกิจของ KIN Origin

Kin Origin Healthcare Center โครงการ Wellness Center ศูนย์ดูแลด้านสุขภาพเพื่อการฟื้นฟูร่างกายอย่างครบวงจร

KIN Origin Rehab Center | สัมภาษณ์ในรายการ กฤษนะทัวร์ยกล้อ

KIN/KinOrigin มุ่งมั่นให้ความสำคัญใน การนำเทคโนโลยี่ทางการแพทย์และการพัฒนาคุณภาพในการให้บริการการ ฟื้นฟูผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง ดูแลผู้ป่วยหลังผ่าตัด การดูแลผู้สูงอายุ และการดูแลสุขภาพทุกภาคส่วนของผู้สูงอายุ

KIN Rehab